Om projektet

Genom denna webbplats vill vi kunna dela med oss vad som händer i vårt Erasmus+ projekt My way, your way, our shared cultural indentities, där Nyvångskolan i Dalby samarbetar med följande skolor i Europa:
Romain Rolland Foreign Language School i Stara Zagora, Bulgarien
Institut Jaume Callís i Vic, Spanien
Liceo BOGGIO Lera i Catania, Italien

28 elever i åk 8-9 har valt projektet som elevens val under ledning av Cecilia Brandt och Heléne Henning.

Projektet syftar till att belysa kulturskillnader och ge eleverna strategier för hur de kan hantera dessa olika skillnader. Vi jobbar med att skapa kulturell förståelse kring ”the big C” och ”the little C”. Till ”the big C” räknas sådan kultur som kan räknas som välkänd och synlig, t ex musik, dans, konst, arkitektur mm. Motsatsen, ”the little C”, är den kultur som är svårare att få syn på eller en del av vårt vardagsliv, t ex svensk fikakultur, att ta av sig skorna inomhus eller inte.

För att få en god insikt i den här typen av kulturskillnader ingår det utbytesresor till de andra länderna. Eleverna bor då hemma hos en elev och dess familj i landet som besöks. Vissa lärare på de deltagande skolorna i Italien, Spanien och Sverige kommer också att göra studiebesök i ett av de andra länderna, så kallad job-shadowing, för att kunna göra jämförelser och iakttagelser kring sin egen undervisningspraktik. Att dessutom kunna uppleva de kulturella skillnader som finns mellan olika ländernas skolor och undervisning, är ytterligare en del av vårt projekt.

För att kunna dela våra iakttagelser och undersökningar med varandra använder vi oss av den EU-finansierade sidan Twinspace (https://twinspace.etwinning.net/), som endast för användas av skolor. Mycket av kommunikationen mellan eleverna sker digitalt och vårt arbetsspråk är engelska.

Projektet varar från september 2015-augusti 2017.