Presentation för UHR

Heléne blev inbjuden till UHR (Universitet- och Högskolerådet) för att göra en presentation på temat Att ta sig an slutrapporten – ett gott exempel. Så det blev en tur till Stockholm för att inspirera andra skolor inför slutrapporten.

UHR berättade även att My way, your way, our shared cultural identities är ett av de svenska projekt som UHR nominerar till Erasmus+ utnämning av Good practices and success stories. Kul!

Vinnare av det svenska etwinningpriset

De roliga nyheterna att My way, your way, our shared cultural identities vann det svenska etwinningpriset 2018 offentliggjordes i april. Juryns mycket långa motivering löd:

My way, your way, our shared cultural identities är ett projekt som elegant väver ihop ämnesinnehåll, nyckelkompetenser och kulturutbyte mellan skolor i fyra länder till en varierad, men väl sammanhängande helhet. Det är ett projekt som i sitt kulturfokus tar det vanliga “visa upp”-mönstret djupare och längre genom att ta fasta på både det mer välbekanta kulturarvet och också den del av vår kultur som vi mer omedvetet bär med oss.

My way, your way visar att digital kommunikation och samarbete över landsgränserna kan ske genom många olika typer av aktiviteter, både mellan elever och mellan lärare. Projektet visar också prov på hur mångsidig användning av digitala verktyg ger elever möjlighet att över landsgränserna tillsammans undersöka, presentera, jämföra, skapa och diskutera ämnesstoff, och ta ägarskap över sitt lärande.  

De rapporterade effekterna av My way, your way … är bortanför det rent akademiska, och projektets frågeställning  ’Hur kan man lära sig att anpassa sig till en ny miljö eller situation? En kompetens som är nödvändig för det framtida livet/framtiden. ’ – det är projektet i sig själv i mångt och mycket svaret på.

Tänk att de såg så många av aspekterna i vårt projekt!

Onsdag 4 april var det prisutdelning på Nyvångskolan. Stolta och glada lärare med lika glada och stolta elever (både nuvarande och före detta) samt skolledning firade med med tårta när Birgitta Halvarsson och Mia Sandvik från Universitets- och Högskolerådet överlämnade diplom, blommor och presentkort.

Mer finns att läsa här: Lundaskola får etwinningpris

Även Sydsvenskan skrev en artikel om vår vinst.

Molly fick representera eleverna och deras åsikter. Inte lätt att välja ut en elev, när det finns så många som har varit engagerade. För den som behöver normal storlek på text för att kunna läsa återfinns artikeln här:Sydsvenskan skriver om oss

I vinsten ingick också två platser på den europeiska etwinningkonferensen i Warszawa i höst för en lärare och en skolledare. Inspirerande att få träffa andra som håller på med digitala projekt och se utvecklingsmöjligheter.